آبان 97
3 پست
مهر 97
7 پست
جاده
1 پست
عاشقانه
1 پست
پاییز
1 پست
رل
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...